Вівторок, 23.01.2018
Еколого-природничий ліцей №116
Меню сайту
Баннери
Головна » 2016 » Листопад » 30 » 30.11.2016 Семінар
14:00
30.11.2016 Семінар

30 листопада 2016 року Еколого-природничий ліцей №116 міста Києва на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України провів семінар директорів загальноосвітніх шкіл Голосіївського району міста Києва та науково-педагогічних працівників НУБіП на тему «Співпраця загальноосвітніх і вищих навчальних закладів як необхідна умова компетентності учня профільної школи».

Щоб гідно жити в сучасному суспільстві, особистість повинна бути компетентною в різних сферах діяльності. Школа має допомогти учням в оволодінні технологіями життєтворчості, створити умови для розкриття потенціалу учня. Компетентнісний підхід покликаний подолати прірву між освітою й життям. Міжнародна спільнота компетентнісний підхід вважає дієвим інструментом поліпшення якості освіти. Саме тому педагогічний колектив ліцею зорієнтований на удосконалення навчально-виховного процесу на основі реалізації компетентнісного підходу в освіті та формування життєвих компетентностей учнів.

Cистема освіти в нашій країні нині переживає період серйозних реформ, які спрямовані на те, щоб її рівень відповідав високим європейським стандартам. Реформи зачіпають не тільки вищу школу, яка охоплена переходом до Болонської системи, а також і середню школу, яка готує підґрунтя для того, щоб майбутній студент пізніше став висококваліфікованим спеціалістом в своїй галузі. Ми хочемо бачити нашу молодь відкритою до нових знань, грамотною, компетентною, яка вміє самостійно вирішувати поставлені перед нею завдання.

Сьогодні актуальним є питання про співпрацю між середньою школою та вищими навчальними закладами. Прикладом такої співпраці є Договір про співробітництво та організацію взаємовідносин між Національним університетом біоресурсів і природокористування України та Еколого-природничим ліцеєм №116 міста Києва.

Мета нашого семінару поширити досвід співпраці серед керівників навчальних закладів Голосіївського району.

Ректор університету Станіслав Миколайович Ніколаєнко, доктор педагогічних наук, професор, люб’язно погодився  провести спільний семінар, залучивши підрозділи та факультети для поширення досвіду співпраці університету з Еколого-природничим ліцеєм №116 міста Києва.

Так, до організації семінару були залучені такі факультети: тваринництва та водних біоресурсів (декан факультету Кондратюк Вадим Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук), захисту рослин, біотехнологій та екології (декан факультету Доля Микола Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України), агробіологічний (декан факультету Забалуєв Віктор Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, професор),  ветеринарної медицини (декан факультету Цвiлiховський Микола Iванович, доктор біологічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України),  гуманітарно-педагогічний (декан факультету Шинкарук Василь Дмитрович, доктор філологічних наук, професор).

Розпочався семінар екскурсією, під час якої керівники шкіл ознайомилися з університетом, виставкою наукових досягнень, побували на кафедрах та в аудиторіях, лабораторіях фітопатології та ентомології, інвітро, вірусології і біотехнології, пройшли Алеєю Слави, нещодавно відкритою на території університету, відвідали оновлений  Ботанічний сад, завітали до Музею лісових звірів та птахів ім. професора О.О. Салганського.

Відкрила семінар начальник управління освіти Голосіївської райдержадміністрації Полторак Галина Миколаївна, яка подякувала керівництву університету за гостинність та цікаву екскурсію. Вона зауважила, що університет успішно співпрацює з багатьма загальноосвітніми закладами району, та особливо плідною є співпраця з еколого-природничим ліцеєм №116 міста Києва.

Ректор університету Станіслав Миколайович Ніколаєнко привітав гостей у стінах НУБіП – непересічного навчального закладу, який є поліпрофільним, має славні традиції та співпрацює з провідними вишами світу. Він зауважив, що четверта промислова революція, яка розпочалася у світі, потребує фахового викладача, високоякісного абітурієнта та потужної підготовки. Університет йде в ногу з часом і розширює коло напрямів підготовки: зараз 60% спеціальностей, за якими він готує фахівців – не аграрного спрямування. Програма розвитку «Голосіївська ініціатива 2020», за якою працює виш сьогодні, орієнтує колектив на якісний навчальний процес, що об’єднує освіту з дослідженнями. НУБіП – університет дослідницький, а це означає, що тут не тільки транслюють старі знання, а й створюють нові. Станіслав Миколайович Ніколаєнко наголосив: ми повинні дбати про новий, сучасний зміст освіти, її матеріально-технічну базу і сучасні технології, а учитель має бути особистістю та почуватися соціально захищеним. Він ще раз відзначив важливість співпраці з школами, зокрема з Еколого-природничим ліцеєм №116 міста Києва, яку університет розширятиме і нарощуватиме й надалі.

Проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Миколайович Кваша виступив з презентацією «Навчайся з нами», відзначив, що конкурентоспроможність університету визначають якість навчального процесу, вартість навчання і кількість працевлаштованих випускників, спинився на місці університету в рейтингах (а він входить до десятки кращих університетів України і трійки – Києва), розповів про контингент студентів, підготовче відділення, кадрову політику вишу, форму організації навчального процесу, відкритість та доступність навчально-методичних розробок, успіхи студентів на Всеукраїнській студентській олімпіаді та запросив директорів шкіл до подальшої співпраці.

Від деканів виступив Василь Дмитрович Шинкарук (гуманітарно-педагогічний факультет), який наголосив на можливості співпраці з загальноосвітніми навчальними закладами, створенні умов для розвитку талановитої  молоді, та представив творчу роботу  кафедри культурології - виступи художніх колективів.

Директор еколого-природничого ліцею №116 міста Києва Валентина Борисівна Алейнікова виступила з доповіддю про співпрацю еколого-природничого ліцею з Національним університетом біоресурсів і природокористування України, яка носить науково-дослідницький, науково-методичний і виховний характер.

На базі університету проводиться науково-дослідницька робота ліцеїстів з науково-педагогічними працівниками, які є керівниками наукових робіт учнів-членів Малої академії наук «Дослідник»; науковці університету беруть участь в організації навчальної та науково-методичної діяльності ліцею, надають методичну допомогу ліцею, проводять наукові лекції, окремі факультативні заняття та спецкурси для ліцеїстів, беруть участь у наукових семінарах, конференціях, позаурочних заходах, проведенні гурткової роботи, спільних конкурсів, інтелектуальних ігор, фестивалів, організовують для старшокласників профорієнтаційну роботу, залучають до участі  у заходах  «Дня відкритих дверей», проводять уроки-екскурсії в музеях та Ботанічному саду університету.

Плідним та різноманітним є співробітництво та організація взаємовідносин з факультетом ветеринарної медицини. Факультет організовує зустрічі викладачів з учнями на базі ліцею, проводить зустрічі на кафедрах патологічної анатомії, анатомії тварин імені  академіка  В. Г. Касьяненка, біохімії імені академіка М.Ф. Гулого, паразитології та тропічної ветеринарії, терапії і клінічної діагностики, учні відвідують музей кафедри анатомії тварин, що налічує понад 1000 експонатів.

Гостинно відчиняє двері для співпраці агробіологічний факультет, який є одним із провідних факультетів університету, готує висококваліфікованих фахівців з агрономії, тому саме тут ліцеїсти знайомляться з тим, як треба вирощувати великі врожаї пшениці, кукурудзи, гречки, кормових коренеплодів та інших сільськогосподарських культур. Учні  відвідують  кафедру ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К.Шикули, музей ґрунтознавства, лабораторію агрохімії, практичні заняття студентів, взяли участь у «Хімічному  шоу», проведеному співробітниками кафедри органічної, фізичної і колоїдної хімії та хімії пестицидів, відвідують кафедру технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика, навчально-виробничі лабораторії переробки продукції рослинництва та плодів і овочів.

На факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології учні дізнаються про те, що  факультет готує  висококваліфікованих фахівців нового покоління із захисту та карантину рослин, біотехнології, збалансованого природокористування та екологічного контролю для екобезпечної діяльності в сільськогосподарській та природоохоронній галузях. У лабораторіях факультету проводиться науково-дослідницька робота учнів на теми: «Грибкові хвороби  зерна озимої пшениці» - Агейкіна Катерина, 10 клас, науковий керівник Башта Олена Валентинівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна; «Екологічні проблеми полігонів твердих побутових відходів в Україні» - Макушенко Богдан, 10 клас, науковий керівник Макаренко Наталія Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю; «Мікроклональне розмноження розмарину» - Марковський Ігор, 10 клас, науковий керівник Коломієць Юлія Василівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття; «Екологічний моніторинг вмісту солей Pb 2+ у ґрунті» - Гливінська Катерина, 10 кл., науковий керівник Наумовська Олена Іванівна,  кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю; «Вплив біопрепаратів із грибів на ріст і  розвиток озимої пшениці» - Козлова Софія, 9 клас, науковий керівник Бойко Ольга Анатоліївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.

На факультеті тваринництва та водних біоресурсів ліцеїсти знайомляться з матеріально-технічною базою та навчальним процесом, перспективами вступу, навчання та подальшого працевлаштування. Учні відвідують лабораторії факультету, Музей бджільництва та конеферму.

Гуманітарно-педагогічний факультет здійснює величезну роботу в рамках співпраці з ліцеєм: уроки англійської мови на кафедрі англійської філології; уроки інформатики та практичні заняття на кафедрі соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті; майстер-клас з виготовлення народної іграшки, букетів з цукерок, плетіння декоративних резинок на базі ліцею; виховні заходи різної тематики - закликання весни, зустріч птахів, зірка Христа; виховний захід – національно-патріотичну гру «Я люблю Україну» провели викладачі кафедри педагогіки; заняття вчителів на кафедрі соціальної педагогіки та інформаційних технологій; підготовку уроків з використанням інтерактивної дошки; семінари для класних керівників на кафедрі педагогіки; семінари з підвищення фахового рівня вчителів англійської мови, осінню школу для абітурієнтів «Юний фахівець».

Ліцей використовує матеріально-технічну базу університету: спортивні майданчики  для проведення уроків фізичної культури та спортивних змагань,  кафедру військової підготовки для проведення уроків з предмету «Захист Вітчизни».

На базі університету проведено наймаштабніші ліцейні заходи: святкування 75 років ліцею, випускні вечори, свято обдарованих учнів «Зоряний Олімп», День Перемоги.

Особливої уваги заслуговує науково-дослідницька робота учнів на базі університету, бо саме вона визначає якість і  результативність роботи з обдарованими учнями та статус нашого ліцею. Протягом 10 років (2007-2016) 22 учнів, які працювали з науковими керівниками НУБіП вибороли перемоги на міському конкурсі Малої академії наук. У 2014 році учениця 11 класу Оверченко Жанна виконала дослідження на тему «Мікроклональне розмноження орхідей в умовах invitro» на кафедрі екобіотехнології та біорізноманіття  і посіла І місце у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН та І місце у ІІІ (Всеукраїнському) етапі конкурсу МАН.

НУБіПУ - найпопулярніший заклад серед випускників ліцею: за чотири останні роки (2012-2016) із 147 випускників 48 вступили до НУБіП, тобто 33% ліцеїстів  (факультет захисту рослин, біотехнологій та екології – 14 вступників, ветеринарної медицини – 9 вступників, інші факультети – 23 вступники).

Педагогічному колективу ліцею довіряють навчати і виховувати своїх дітей 30 батьків-працівників НУБіП України.

Директор ліцею Валентина Борисівна Алейнікова висловлює щиру вдячність ректору НУБіПУ Станіславу Миколайовичу Ніколаєнку, професорсько-викладацькому складу університету за співпрацю в навчанні та вихованні підростаючого покоління та начальнику управління освіти Голосіївської державної адміністрації Галині Миколаївні Полторак, районному науково-методичному центру за допомогу в проведенні семінару.   

Категорія: Співпраця з НУБіП України | Переглядів: 245 | Додав: Osiris_Dometeph | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Календар
«  Листопад 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Статистика

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz